Cantaires de la Coral Intimitat

Cantaires de la Coral Intimitat
foto de grup. Caramelles de Gelida, 2012

dissabte, 14 de març de 2009

Baixes i altes

Sempre sap greu comunicar una baixa en qualsevol activitat, i més en el nostre cas quan anem més aviat justets. La baixa és la del company Joan Rodriguez. Però aquest cop la baixa queda compensada, i precisament en la mateixa corda (els baixos), amb l'entrada a la Coral d'en Josep Mª Rosell Cusó a qui tothom li donem la més cordial benvinguda. El seu bateig de foc serà precisament la jornada de Caramelles la qual ja estem preparant des de fa jornades.